Stikkord: usikkerhet

Slitne foreldre og frustrerte ungdommer

I forkant av våre programmer møter vi deltagerne og deres foreldre.
Det å skape tillit mellom ungdommen, foreldrene og oss er avgjørende for resultatet.

Mange spørsmål ønsker man svar på i forkant av et Villmarksterapi-program. Det første er hvordan motiverer man noen som er demotivert? Vårt utgangspunkt er at alle mennesker, unge som gamle ønsker å være lykkelige og ønsker å unngå å ha det vanskelig.

Vår jobb er å vise for de vi jobber med at det faktisk er mulig å få det bedre, uavhengig av diagnoser, famile/sosial status og ytre omstendigheter.